Försäljning

Försäljningsvillkor Labeltrade

1. Köp

Försäljning sker enbart till företagskunder med giltigt organisationsnummer. Leveranser sker i enlighet med detta endast till företagsadresser om inte annat avtalats. Vid beställning träffas avtal om köp först när Labeltrade bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av vår databas utan manuell översyn. Ordererbekräftelsen är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna. Försäljning till företag med korrekt organisationsnummer sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning sker leverans enbart mot förskottsbetalning.

2. Priser

Alla priser anges exklusive moms. 25% mervärdesskatt tillkommer på alla priser. Avgift för frakt tillkommer enligt informationen under rubriken 5. Fraktvillkor / Fraktpriser.

3. Leveransvillkor

Leverans sker normalt inom 2-3 arbetsdagar. Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Vi gör alltid vårt bästa för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Köparen har inte rätt till ersättning för direkt eller indirekt skada på grund av att Labeltrade är i dröjsmål med leverans.

4. Äganderätt

Produkterna blir Labeltrade’s egendom intill dess Köparen erlagt full betalning.

5. Fraktvillkor / Fraktpriser

Leverans sker med Företagspaket eller Bud till företagsadress där det förutsätts finnas en mottagare på plats om inte annat avtalats. Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Fraktkostnaden inom Sverige är för närvarande 149 kr plus moms per leverans med maxvikt 30 kg. För överrenskomna delleveranser och vid totalvikt över 30 kg samt för ej mottagna leveranser kan extra fraktkostnad komma att debiteras utöver fraktkostnaden som visas i webshopen. Inga ytterligare postförskotts- eller expeditionsavgifter tillkommer. Vid eventuell retur står köparen för fraktkostnad och risk.

6. Risken för varan

Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till leveransadressen alternativt köparens transportör.

7. Delleverans

Skulle någon av artiklarna du beställt ha en avsevärd längre leveranstid än övriga artiklar kan vi efter samråd med köparen komma att göra delad leverans.

8. Garanti

Garantier på varan lämnas till juridisk person enligt respektive tillverkares regler för aktuell produkt . Vissa förslitnings- delar och tillbehör kan ha kortare garantitid än 12 månader enligt villkor från tillverkare. Labeltrade lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade. Eventuell garanti är godkänd först när Labeltrade mottagit och kontrollerat varan och funnit att felet faller inom tillverkarens garantiåtagande. Observera att erhållet RMA nummer ej utgör ett godkänt garantiåtagande.

9. Reklamation

Reklamation av defekt vara som leverats ska ske till Labeltrade senast 4 arbetsdagar från leveransens mottagande. Därefter hanteras alla reklamationer som normal service / garantiåtgärd. Retur av reklamation får inte ske utan att ni först kontaktat Labeltrade och erhållit RMA blankett. Erhållen RMA innebär inte att reklamationen är godkänd. Ej godkända reklamationer returneras på kunden bekostnad. Reklamerad vara ska vara Labeltrade tillhanda senast 7 dagar efter att den anmälts och accepterats. Därefter accepteras inte retur av reklamation. Varan ska returneras i komplett skick i originalemballage för att returen ska godkännas.

10. Returer

Retur av vara får ej ske utan att Labeltrede först har kontaktats för att komma överens om eventuell retur. För att produkt ska komma ifråga för retur ska den vara i obruten originalförpackning fri från skador, smuts och märkning. För mottagna och godkända returer debiteras en returavgift motsvarande 15% på värdet minimum 350 kr. Fraktkostnader betalas av kunden. Kunden står risken för produkten vid transporten. Returnerad vara ska vara Labeltrade tillhanda senast 7 dagar efter att retur har överenskommits därefter accepteras inte returer och varan återsänds på kundens bekostnad. Retur av förbrukningsvaror och batterier accepteras ej. Ej godkända returer returneras på kundens bekostnad.

11. Sekretess, säkerhet & personuppgifter

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Labeltrade kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Om du vill ha vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till dig via e-post. Detta kan enkelt avbokas via ditt kundkonto eller via kontakt med oss på Labeltrade . Enligt GDPR har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post: niklas@labeltrade.se

12. Cookies

En cookie är en textifil som skickas ifrån en websida, t.ex. www.labeltrade.se till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra inloggningsinformation samt Din kundvagn när du surfar runt hos oss mm. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.

13. Övriga villkor.

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar och eventuellt oriktigt angivna tekniska specifikationer. Övriga villkor enligt IT&Telekomföretagens Allmänna leveransvillkor 91 version 2008 ( AL91 ).