Om Nicelabel

NiceLabel 2019 PowerForms Suite – etikettprogram för automatiserad kontroll av etikettutskrifter
NiceLabel 2017(2019) PowerForms Suite är NiceLabels ultimata lösning för automatiserade etikettutskrifter från flertalet skrivare. PowerForms Suite erbjuder samtliga funktioner från PowerForms och Designer Pro, och ger dig möjligheten att helt automatisera verksamhetens etikettutskrifter.

Med PowerForms Suite kan företag integrera och automatisera sina skrivare med existerande affärssystem utan att behöva koda. Automatisering gör det även möjligt integrera utskrifter med hårdvara, såsom PLC's eller vågar. Inbyggda funktioner för datainhämtning gör det enkelt att hämta data från CSV-filer eller textfiler.

Utöver automatiseringsstöd så har PowerForms Suite så klart även stöd för alla funktioner i andra versioner av programmet, inklusive databasintegration, applikationsutveckling utan kodning, avancerad etikettdesign med variabler och matematiska funktioner, mm.

Funktioner

Alla funktioner i NiceLabel Designer Express, Designer Pro & PowerForms
Skräddarsytt stöd för 32-bitars och 64-bitars Windows-service för skrivarintegration (Automation Easy)
Grafisk integrationsbyggare för att konfigurera integration utan att behöva koda
Stödjer 4 anslutningstyper: file drop, serieport, databas och TCP/IP, för integration med många olika typer av system
Dynamisk förhandsgranskning av utskriftsjobb
Strukturerad textdatabehandling (CSV och kolumner med fixerad bredd)
Dedikerad integrationshanterere med loggbok
.NET API för programmeringsintegration